Dags för årsstämma 2019

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 3 april 2019. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar under mars månad. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 6 mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.
Styrelsen

Är våren här?

Ett gott tecken är att föreningens årsstämma hölls på Zenith den 16 april.

Även i år var stämningen god och fikat gott. Erik Magnusson höll i den nya ordförandeklubban och fastställde stämmopunkterna med bravur. Inga oförutsedda händelser har inträffat under året och föreningens ekonomin är stabil. Även i år blev det omval på alla punkter frånsett att Roland Falkdalen avslutar sitt engagemang och vi tackar honom för ett mycket gott arbete med föreningens ekonomi. Styrelsen blir nu 1 person mindre men då rutiner och arbetssätt satt sig bör det gå bra. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Vårt kollektivavtal med Telia går ut nästa år (Vi har snart haft fiber i 5 år!!). Avtalet förlängs automatiskt med 1 år om vi inte tar initiativ. Styrelsen undersöker alternativ. Bräcke fiber ser också över möjlighet att gemensamt upphandla tjänst för alla byföreningar i syfte att få ett bra avtal.

Nu hoppas vi att snön hinner smälta innan det är dags för midsommarblomstren!

Styrelsen

Dags för årsstämma 2018

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är måndag 16 april 2018. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i andra halvan av mars. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 19 mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Skriv om vad som händer hos dig!

Hej!

Vid sista styrelsemötet hade vi besök av Mittmedia som funderar över sin roll i fiber- och internettider. Intresserade kan vara delaktig i ett av deras framtidsprojekt:

Är du engagerad i en förening eller grupp i hembygden där det händer saker som du vill berätta om? Nu finns möjlighet att helt kostnadsfritt skriva om det på ÖP:s och LT:s nyhetssajter. Via enkla webbverktyg kan du skicka in texter och bilder om just det som du vill berätta om. Och du, just nu testar vi något helt unik i Bräcke kommun där vi också skickar nyhetsnotiser till privatpersoners mobiltelefoner. Det innebär att dina texter når alla som är särskilt intresserade av vad som händer i Bräcke med omnejd. Vill din förening/grupp prova detta helt kostnadsfritt, hör i så fall av er till: Birgitta Lövestedt, 070-538 15 61, birgitta.lovestedt@mittmedia.se

Styrelsen

Sommartider

Nu grönskar det i våra bygder och fibern har rotat sig både i våra sinnen och i naturen!

Tack för uppslutningen på årsstämman den 16/3. Stämman hölls som vanligt i god stämning i Zeniths fina lokaler.  Styrelse och övriga funktionärer omvaldes på alla poster, se styrelsen

Vi tackar Erik Magnusson som återigen höll i ordförandepipan.

Med hopp om en fin sommar!
Styrelsen

Ägarbyte

Vi har tagit fram rutiner och blanketter som ska användas när fastighet byter ägare. Mer information finns under ”Övriga medlemsfrågor”

Hälsningar Styrelsen