Årsstämma 15 Juni, kl 19:00 Zenit, Rissna

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma den 15 Juni, kl 19:00 på Zenit i Rissna.
Kallelse har gått ut via brev till alla medlemmar och årsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos Annika Svensson i Ismundsundet en vecka innan stämman.
Välkomna!

Kompletterande information beträffande föranmälda frågor som ska tas upp på stämman under punkt 16 i dagordningen.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

       1. Fråga anmäld av Rolf Berg, Torvalla

       Begäran att föreningen står för leverans av 2 st lass grus för reparation av sättningar efter fiberförläggning i vägkroppen på sträckan mellan Torvalla 124 och Torvalla 135.
Styrelsens kommentar: Förslag att styrelsen tar hand om frågan och organiserar insatsen i samråd med Rolf Berg.

       2. Frågor anmälda av Anders Olausson, Dalbo Nyänget

       1) Vem tar hand om krav och uppföljning ang ersättning från Telia till de abonnenter med kollektivt avtal inom Näverede nod som drabbades av störningar i TV-tjänsten under
       november 2015?
       2) Förslag att inbetalningskort skickas ut för årsavgiften.
       3) Vill de medlemmar som betalar abonnemangsavgiften via autogiro ha avisering?

       3. Styrelsens förslag enligt i kallelsen bilagd information, att stämman röstar för:

1) Att av disponibla medel reservera medel för återbetalning till medlemmarna samt att styrelsen har uppdrag att föreslå detta belopp.
2) En stadgeändring som medger en minskning och påföljande delåterbetalning av den ursprungligt inbetalda utökade medlemsinsatsen.

/ Styrelsen

Åtgärdat! Fel i switch

Felet i överordnad switch som drabbat stora delar av Bräcke kommun är nu åtgärdat.

________________

Pga fel ett fel i överliggande nod (station) är stora delar av vårt nät utan internet för närvarande. Felsökning pågår och en preliminär tid när det kan vara åtgärdat är satt till kl. 12.00 idag.

Uppdaterad; ny preliminär tid när felet är åtgärdat är 19.00.

Felorsak; kortfel i överordnad nod (station).

Uppdatering: kort ska bytas kl. 20.00.

Störningar på tv-tjänsten

Uppdatering;
Äntligen har vi fått lite fart på supporten för felet. Nu är ett flertal adresser registrerade hos kundtjänst på Telia. Hoppas nu att tekniker påbörjar felsökning och kan lösa problemet.


Flera medlemmar som är kopplade mot Näverede station (nod) har meddelat att de har störningar på tv-bilden. Felet är från föreningens sida anmält till Telia. Vi uppmanar ändå alla med felet att anmäla detta till Telias kundtjänst 90 200. Det ätt Telia som ska ta emot felen och registrera dem.

Tydligen hänvisar flera av Telias kundtjänstpersonal tillbaka till föreningen men vi som förening varken ska, kan eller får laga felen. Stå på er mot kundtjänst så de verkligen tar emot er felanmälan.

Kompletterande information angående bidragsmedel

Några fler detaljer om hur resultatet av den pågående beslutsprocessen om föreningens bidragsmedel kan påverka oss medlemmar:

Föreningens överklagande gäller Länsstyrelsens beslut att utfärda avdrag med 5% av den totala bidragssumman. Orsaken till Länsstyrelsens beslut är att s.k. villkorsfel ska ha förekommit i någon del av föreningens upphandlingsförfarande. Styrelsen och den tidigare projektgruppen delar inte Länsstyrelsen uppfattning. Om överklagan avslås kommer detta ändå inte att innebära någon ytterligare insats av anslutningsavgift för medlemmarna.

Den information som gavs vid årsmötet/invigningen om att styrelsen i slutändan ser möjlighet att återbetala del av medlemmarnas tidigare inbetalda anslutningsavgifter gäller fortfarande. Dock är det för tidigt att specificera något belopp innan alla myndighetsbeslut är klara och innan styrelsen och revisorerna gjort en bedömning om reservation för skatter, reserverat kapital för fortsatt verksamhet osv.

Handläggning slututbetalning av bidrag

Vi har ännu inte fått klart med slututbetalning ännu och eftersom vi överklagat tidigare beslut om neddragning på bidragssumma så ligger nu ärendet hos Jordbruksverket. Denna hantering av överklagan kan ta upp till drygt ett år innan det blir klart. Det påverkar naturligtvis den slutliga kostnaden av projektresultatet.

Åska – koppla ur utrustningen!

Vi är i åsksäsongen nu.

När ni hör åska är det dags att koppla ur utrustningen, både den vita mediaomvandlaren och routern. Passa på att koppla ut tv och annat känsligt också samtidigt.

Ta för vana att alltid koppla ur utrensningen när det åskar. Bättre nån gång för ofta än för sällan.

Stopp i nätet idag

Strömavbrott har orsakat lite driftstörningar under en kort stund idag.

Har du problem att få igång internet eller tv så prova alltid att starta om router och tv-box innan du ringer Telia’s Support. Ofta läser en omstart problem efter ett avbrott.

Slutbesiktning klar

Igår gjordes slutbesiktning av nätet och projektet av Länsstyrelsen. Allt gick bra och nödvändig dokumentation och avtal fanns på plats. Eventuella följdfrågor kan komma från Jordbruksverket men den sista utbetalningen är beställd och vi är då klara med redovisningen av hela projektet mot Länsstyrelse och Jordbruksverk.

Nu återstår de sista delarna av avtalet med Skanova innan allt är klart.

Tack från projektledningen!

Varmt tack!

Invigningen av vårt fibernät blev ett sprakande kalas med fullsatt lokal och hög stämning!
Vi vill tacka alla er som hjälpte till att göra detta till en minnesvärd kväll. Som vanligt under vår gemensamma fiberresa så ställde medlemmar (och några makar och barn) upp och arbetade ideellt med liv och lust för att göra kvällen möjlig, ingen nämnd och ingen glömd.

Vi i projektledningen vill även passa på att tacka igen för de fantastiskt fina gåvor vi fick av föreningens medlemmar.
Att Annika får åka till hemtrakterna i Dalarna och lyssna på Malena Ernman och Tommy Körberg i Dalhalla och att Bengt fått en fin gitarr av märket Fender Stratocaster var speciella, omtänksamma gåvor som gläder oss mycket. Bilder på när de utnyttjas utlovas!
Tack!
/ Annika och Bengt

-Och jag vill passa på att tacka Bengt för fint samarbete. Det har varit både roligt och stimulerande dessa tre åren tack vare din kompetens som projektledare.
/Annika

-Ett lika stort tack till Annika som oförtrutet stöttat mig och alltid ställt upp och hjälpt till oavsett vardag eller helg med allt det stöd som krävs för att kunna agera projektledare.
Tack Annika!
/ Bengt

Än en gång tack till alla er i vårt område som jobbat intensivt med att ro detta i land.
Vi gjorde det!