Ansökan autogiroMed anledning av att vi byter partner för fakturering behöver du ansöka om autogiro på nytt.

Ansökan om Autogiro.

Du kan ansöka om att betala dina räkningar till Rissnabygdens Fibernät Ek Förening på endera av följande två sätt.

1. Ansök i din internetbank. Ange företagsnamnet Rissnabygdens Fibernät Ek Förening och ange ditt kundnummer som betalarnummer. Kundnumret hittar Du på en tidigare faktura.

2. Ansök direkt till bankgirot via länken nedan. Ange ditt kundnummer som betalarnummer.
Ansökan bankgiro

Styrelsen