Dags för årsstämma 2018

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är måndag 16 april 2018. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i andra halvan av mars. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 19 mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Skriv om vad som händer hos dig!

Hej!

Vid sista styrelsemötet hade vi besök av Mittmedia som funderar över sin roll i fiber- och internettider. Intresserade kan vara delaktig i ett av deras framtidsprojekt:

Är du engagerad i en förening eller grupp i hembygden där det händer saker som du vill berätta om? Nu finns möjlighet att helt kostnadsfritt skriva om det på ÖP:s och LT:s nyhetssajter. Via enkla webbverktyg kan du skicka in texter och bilder om just det som du vill berätta om. Och du, just nu testar vi något helt unik i Bräcke kommun där vi också skickar nyhetsnotiser till privatpersoners mobiltelefoner. Det innebär att dina texter når alla som är särskilt intresserade av vad som händer i Bräcke med omnejd. Vill din förening/grupp prova detta helt kostnadsfritt, hör i så fall av er till: Birgitta Lövestedt, 070-538 15 61, birgitta.lovestedt@mittmedia.se

Styrelsen

Sommartider

Nu grönskar det i våra bygder och fibern har rotat sig både i våra sinnen och i naturen!

Tack för uppslutningen på årsstämman den 16/3. Stämman hölls som vanligt i god stämning i Zeniths fina lokaler.  Styrelse och övriga funktionärer omvaldes på alla poster, se styrelsen

Vi tackar Erik Magnusson som återigen höll i ordförandepipan.

Med hopp om en fin sommar!
Styrelsen

Ägarbyte

Vi har tagit fram rutiner och blanketter som ska användas när fastighet byter ägare. Mer information finns under ”Övriga medlemsfrågor”

Hälsningar Styrelsen

Ny rutin för fakturering av årsavgiften 2017 för Rissna Fiberförening

Vi har inför år 2017 infört en ny stående rutin för betalning av den årliga avgiften på 200 kr per kalenderår. Avgiften kommer fortsättningsvis att faktureras från Svea ekonomi.

  • Medlemmar som har öppen fiber får en särskild faktura på avgiften
  • Medlemmar som har avtal med Telia och kvartalsfakturering får också en separat faktura på avgiften.
  • Medlemmar med månadsfakturering får avgiften på samma avi som månadsfakturan vid årets början.

Den gamla rutinen att ni själva ska betala in avgiften till föreningens BG upphör därmed.
Om ni redan har betalat in avgiften för 2017 till föreningens Bankgiro så är det bra om ni skickar in ett mail till oss om detta till kontakt@rissnafiber.se

Ny styrelse

Vid årsstämman den 15 juni valdes en till stora delar ny styrelse för vår förening. Ny ordförande är Bertil Norberg, Björsjö. Roland Falkdalen, Lagmanslandet, kvarstår som kassör och Marjut Svanström, Östbyn är ny sekreterare. Övriga styrelseledamöter är Gunnar Flood, Sundet, Ruth Danielsson, Eriksberg, och Håkan Zetterström, Näverede. Suppleanter är Jon Jonsson, Lybäck, och Anna Skoglund, Boggsjö. Vill Du komma i kontakt med styrelsen så använd gärna vår e-postadress som är: kontakt@rissnafiber.se

Årsstämma 15 Juni, kl 19:00 Zenit, Rissna

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma den 15 Juni, kl 19:00 på Zenit i Rissna.
Kallelse har gått ut via brev till alla medlemmar och årsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos Annika Svensson i Ismundsundet en vecka innan stämman.
Välkomna!

Kompletterande information beträffande föranmälda frågor som ska tas upp på stämman under punkt 16 i dagordningen.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

       1. Fråga anmäld av Rolf Berg, Torvalla

       Begäran att föreningen står för leverans av 2 st lass grus för reparation av sättningar efter fiberförläggning i vägkroppen på sträckan mellan Torvalla 124 och Torvalla 135.
Styrelsens kommentar: Förslag att styrelsen tar hand om frågan och organiserar insatsen i samråd med Rolf Berg.

       2. Frågor anmälda av Anders Olausson, Dalbo Nyänget

       1) Vem tar hand om krav och uppföljning ang ersättning från Telia till de abonnenter med kollektivt avtal inom Näverede nod som drabbades av störningar i TV-tjänsten under
       november 2015?
       2) Förslag att inbetalningskort skickas ut för årsavgiften.
       3) Vill de medlemmar som betalar abonnemangsavgiften via autogiro ha avisering?

       3. Styrelsens förslag enligt i kallelsen bilagd information, att stämman röstar för:

1) Att av disponibla medel reservera medel för återbetalning till medlemmarna samt att styrelsen har uppdrag att föreslå detta belopp.
2) En stadgeändring som medger en minskning och påföljande delåterbetalning av den ursprungligt inbetalda utökade medlemsinsatsen.

/ Styrelsen