Dags för årsstämma 2020.

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 25 mars 2020. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar under mars månad. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 26 februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen