Felaktiga fakturor

Dessvärre har Svea Ekonomi skickat ut ett antal felaktiga fakturor den här månaden. De flesta som har kvartalsbetalning har fått en felaktig faktura på totalt 349 kr från Svea Ekonomi. Fakturan avser perioden 1-30 november. Har Du fått en sådan faktura skall Du inte betala den. Svea Ekonomi kommer att skicka ut kreditfakturor till de som är drabbade. Nästa kvartalsfaktura kommer istället som vanligt i början av februari och omfattar perioden 1 november 2019 till 31 januari 2020.

Ni som har månadsbetalning skall som vanligt betala den faktura Ni fått.

Om det är något Du undrar över så kan Du skicka en epost till kontakt@rissnafiber.se alt. ringa 070 – 300 62 48.

Svea Ekonomi ber om ursäkt för det inträffade.

Styrelsen