Blanketter och förmulär

Autogiroanmälan

Via denna blankett kan du begära autogiro (du kan också göra det via din internetbank)
Autogiroanmälan

Ägarbyte

Att tänka på när en ansluten fastighet byter ägare.

När en ansluten fastighet byter ägare på grund av t.ex. försäljning, arv eller gåva skall den frånträdande ägaren ansöka om utträde ur vår förening. Blankett utträde

Den tillträdande ägaren skall ansöka om medlemskap. På denna ansökan skall också anges om hen önskar ansluta till vårt kollektivavtal med Telia för bredband, TV och telefoni eller om öppen fiber önskas Blankett ansökan

Byten mellan öppen fiber och kollektivavtal

Byte kan beställas vid 4 tillfällen per år:  v 12 eller v 25 eller v 38 eller v 51
Ansökan om byte görs med en av nedanstående blanketter och det kan ta några veckor innan bytet är klart. Byten medför också en kostnad för föreningen. Byte från öppen fiber till kollektivavtal

Om du önskar byta från öppen fiber till kollektivavtal med tjänsterna internet, TV och telefoni använd denna blankett Byte från kollektivavtal till öppen fiber

Nyteckning eller ändringar för abonnemang med kollektivavtal

Vi nyteckning används blanketten Blankett ansökan

Varje önskemål om uppsägning av kollektivavtal prövas med avseende på giltig orsak för uppsägningen (T.ex ägarbyte, avflyttning, dödsfall, förändring pga sjukdom).
Meddela styrelsen via mail kontakt@rissnafiber.se så administreras ärendet därifrån. Viktigt att styrelsen får handlägga detta eftersom underrättelse ska göras till flera av föreningens avtalspartners

Fullmakt för årsstämma

Fyll i denna fullmakt och skicka med till den som ska delta vid stämman
Blanketten läggs ut inför nästa stämma.

Frågor: Om Du har frågor om runt formulären kan Du kontakta styrelsen via mail till kontakt@rissnafiber.se