Felavhjälpning

Vid störningar eller fel i tjänsteabonnemangen
För medlemmar med kollektivavtal
Ring Telia 90200

För medlemmar med öppen fiber
Ring den internetoperatör som ni har abonnemang hos.

Vid arbeten på fastighetsmark
Styrelsen vill påminna om att alla medlemmar och fastighetsägare med markavtal har en obligatoriskt skyldighet att begära ledningsvisning från Ledningskollen. www.ledningskollen.se

Mailkontakt till styrelsen
Andra frågor rörande föreningen kan ske via epost:
kontakt@rissnafiber.se