Föreningen

Valda funktionärer vid årsstämman 17 mars 2017

Styrelsen
Funktion Namn Ort
Ordförande Bertil Norberg Björsjö
Kassör Roland Falkdalen Lagmanslandet
Sekreterare Marjut Svanström Östbyn
Ledamot Gunnar Flood Sundet
Ledamot Ruth Danielsson Eriksberg
Ledamot Håkan Zetterström Näverede
Suppleant Jon Jonsson Lybäck
Suppleant Vakant

Föreningens epostlåda: kontakt@rissnafiber.se