Föreningen

Föreningen registrerades år 2012 och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Verksamhetsområde är Rissnabygden med omnejd. Föreningen har efterhand utsträckt verksamhetsområdet utmed väg 734 till Eriksberg i Stugun och vidare norrut på väg 87 mot Östersund till Näverede.

Föreningen har 210 medlemmar och 221 anslutningar.

Valda funktionärer vid årsstämman 3 april 2019

Styrelsen
     
Funktion Namn Ort  
Ordförande Bertil Norberg Björsjö  
Sekreterare Marjut Svanström Östbyn  
Ledamot Gunnar Flood Sundet  
Ledamot Ruth Danielsson Eriksberg  
Ledamot Håkan Zetterström Näverede  
Suppleant Jon Jonsson Lybäck  
       
       

Föreningens epostlåda: kontakt@rissnafiber.se

Medlemskap

När men i samverkan med styrelsen klargjort att det är möjligt att koppla in sig på föreningens fibernät kan man ansöka om medlemskap. Efter inkoppling kan ny medlem välja mellan anslutning via öppen fiber eller kollektiv avtal. Mer information om villkor ges vid inträde i föreningen.

Medlemsinsats 100 kr, betalas vid ett tillfälle när inträde i föreningen sker.

Årsavgiften till föreningen är 200 kr och faktureras till alla medlemmar i februari varje år.