Föreningen

Valda funktionärer vid årsstämman 3 april 2019

Styrelsen
Funktion Namn Ort
Ordförande Bertil Norberg Björsjö
Sekreterare Marjut Svanström Östbyn
Ledamot Gunnar Flood Sundet
Ledamot Ruth Danielsson Eriksberg
Ledamot Håkan Zetterström Näverede
Suppleant Jon Jonsson Lybäck

Föreningens epostlåda: kontakt@rissnafiber.se