Felaktiga fakturor

Dessvärre har Svea Ekonomi skickat ut ett antal felaktiga fakturor den här månaden. De flesta som har kvartalsbetalning har fått en felaktig faktura på totalt 349 kr från Svea Ekonomi. Fakturan avser perioden 1-30 november. Har Du fått en sådan faktura skall Du inte betala den. Svea Ekonomi kommer att skicka ut kreditfakturor till de som är drabbade. Nästa kvartalsfaktura kommer istället som vanligt i början av februari och omfattar perioden 1 november 2019 till 31 januari 2020.

Ni som har månadsbetalning skall som vanligt betala den faktura Ni fått.

Om det är något Du undrar över så kan Du skicka en epost till kontakt@rissnafiber.se alt. ringa 070 – 300 62 48.

Svea Ekonomi ber om ursäkt för det inträffade.

Styrelsen

 

Påminnelse e-faktura

Du som har möjlighet kan begära att få e-faktura istället för post, vi slipper då också portoavgifter.

Gå in på er internetbank och registrera er för eFaktura från
RISSNAFIBER/SVEA EKONOMI AB.
Ev behöver kundnumret anges, det finns överst th på pappersfakturorna.

Styrelsen

Årsstämman

3 april hölls årets stämma och nu är det redan midsommar!!

På stämman konstaterade vi att inga oförutsedda händelser har inträffat under året och att föreningens ekonomin är fortsatt stabil. Erik Magnusson avhandlade stämmans punkter i raskt takt emedan deltagarna njöt av gott fika. Även i år blev det omval till styrelsen på alla punkter. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Via Bräcke fiber förhandlas om nytt kollektiv med Telia. Som det ser ut nu blir det inga större justeringar på vår förmånliga prisbild. Dock kommer vi att få ny förbättrad utrustning (router och TV-box).

Glad midsommar!
Styrelsen

Adressändring

Glöm inte att meddela styrelsen när ni byter postadress. Det är viktigt att vi kan nå er med olika postutskick. (Även e-postadressen kan ni meddela oss om den byts, vi kan inte nå alla med e-post men använder den i de fall det är möjligt)

Meddela ändring till kontakt@rissnafiber.se eller ta kontakt med 
någon i styrelsen

Styrelsen

eFaktura

Nu är det möjligt begära eFaktura istället för att få pappersfakturor. Gå in på er internetbank och registrera er för eFaktura från
RISSNAFIBER/SVEA EKONOMI AB.
Ev behöver kundnumret anges, det finns överst th på pappersfakturorna.

Styrelsen

Dags för årsstämma 2019

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 3 april 2019. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar under mars månad. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 6 mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.
Styrelsen

Är våren här?

Ett gott tecken är att föreningens årsstämma hölls på Zenith den 16 april.

Även i år var stämningen god och fikat gott. Erik Magnusson höll i den nya ordförandeklubban och fastställde stämmopunkterna med bravur. Inga oförutsedda händelser har inträffat under året och föreningens ekonomin är stabil. Även i år blev det omval på alla punkter frånsett att Roland Falkdalen avslutar sitt engagemang och vi tackar honom för ett mycket gott arbete med föreningens ekonomi. Styrelsen blir nu 1 person mindre men då rutiner och arbetssätt satt sig bör det gå bra. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Vårt kollektivavtal med Telia går ut nästa år (Vi har snart haft fiber i 5 år!!). Avtalet förlängs automatiskt med 1 år om vi inte tar initiativ. Styrelsen undersöker alternativ. Bräcke fiber ser också över möjlighet att gemensamt upphandla tjänst för alla byföreningar i syfte att få ett bra avtal.

Nu hoppas vi att snön hinner smälta innan det är dags för midsommarblomstren!

Styrelsen

Dags för årsstämma 2018

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är måndag 16 april 2018. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i andra halvan av mars. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 19 mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen