Dags för årsstämma 2021

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är måndag 28 juni 2021. P.g.a. den rådande pandemin fick fjolårets årsstämma ställas in. Det betyder att årets stämma omfattar verksamhetsåren 2019 och 2020.  Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av juni. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 31 maj. Använd gärna styrelsens mailadress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Tvillingabbonemang

Om det skulle dyka upp faktura för tvillingabbonemang på en andra TV så kan det vara ett felutskick ifrån Telia. Två TV-apparater ska kunna var inkopplade som det var i föregående avtal. Kontakta Telia om ni får sådan faktura.

Mitt Telia kan ni se vilka abbonemang ni har. Där finns också koder för TV-boxarna.

Styrelsen

.

God Jul och Gott Nytt År 2021

Styrelsen för Rissna Fiber önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år 2021. Det gånga året har varit väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid p.g.a. Corona-pandemin. Vi ställde in årsstämman men hoppas kunna genomföra den någon gång under maj eller juni 2021. Det blir då en stämma för båda verksamhetsåren 2019 och 2020. Vi återkommer med mer information under våren.

Årsstämman 2020 skjuts fram till 2021.

På grund av Corona-krisen har Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening beslutat att inte kalla till någon årsstämma detta år. Istället genomförs både 2020 års och 2021 års årsstämmor vi samma tillfälle någon gång under perioden mars till juni 2021. Vi återkommer med kallelse i god tid innan stämmorna.

Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk förening

Fakturor

Som tidigare meddelats har vi bytt partner för vår fakturering till medlemmarna. Vår nya partner är, sedan februari, bokföringsfirman Stabilisator i Östersund i samarbete med mjukvaruföretaget Fortnox.

Du kan få din faktura på följande tre sätt:

  1. Vill Du ha fakturan som eFaktura så går du in i din internetbank och begär att få eFaktura från Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening.
  2. Du kan också få din faktura som Epost. Skicka ett meddelande till kontakt@rissnafiber.se och meddela oss om Du vill ha detta alternativ.
  3. Du kan naturligtvis också fortsätta att få fakturan med vanliga posten om Du önskar det.

Du kan också betala med autogiro om Du så önskar. Anmälan om autogiro kan Du antingen göra i Din internetbank eller via blanketten under fliken Övriga medlemsfrågor på hemsidan, rissnafiber.se.

Om du har frågor kan Du antingen kontakta styrelsen på kontakt@rissnafiber.se eller ringa Lisa på Stabilisator som sköter faktureringen åt oss. Hennes telefonnummer hittar du på fakturan.

Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening

Inställd Årsstämma

På grund av den snabba spridningen av Corona-viruset som påverkar alla delar av vårt samhälle har styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening beslutat att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 25 mars till ett senare tillfälle. Vi återkommer med ny kallelse när ett nytt datum för stämman har fastställts.

Med vänlig hälsning,

Bertil Norberg

Ordförande Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening

Dags för årsstämma 2020.

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 25 mars 2020. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar under mars månad. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 26 februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Nyhetsbrev 200123NYHETSBREV FRÅN RISSNA FIBER!

Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening vill önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året. Med det här nyhetsbrevet vill vi informera om två förändringar som kommer att äga rum de närmaste månaderna.

1. Vårt kollektivavtal med Telia för bredband, TV och telefoni.

Som vi informerat om tidigare så har vi under det senaste året, tillsammans med övriga fiberföreningar i Bräcke kommun, förhandlat fram ett nytt avtal med Telia för våra fibertjänster, bredband, TV och telefoni.

Det nya avtalet är nu klart och innebär att vi får oförändrad kostnad de närmaste 6 åren. Dessutom höjs bredbandshastigheten från 100 Mbit/s till 250 Mbit/s. All utrustning (routrar och TV-boxar) kommer också att bytas ut till ny modernare utrustning. Mer information om hur utbytet kommer att gå till kommer senare.

2. Ny partner för vår fakturering.

Svea Ekonomi som skött vår fakturering sade upp avtalet med oss i höstas. Vi har nu funnit en ny lösning och det blir vår bokföringsbyrå, Stabilisator AB i Östersund, som i samarbete med mjukvaruföretaget Fortnox kommer att sköta vår fakturering. Ändringen äger rum 2020-02-01.

Fakturan kommer att se något annorlunda ut och Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening står som avsändare. Det blir också några nyheter när det gäller distribution och betalning av fakturor.

Fakturorna kan skickas ut antingen med vanliga posten eller som epost. Om Du vill ha fakturan som epost skall du begära det genom att skicka din epost-adress till kontakt@rissnafiber.se. Tyvärr kan den nya lösningen inte hantera eFakturor. Vi hoppas att detta ska bli möjligt senare under året.

Du som så önskar kan betala fakturan med autogiro. Följ instruktionerna nedan. Du som haft autogiro tidigare och vill fortsätta med det måste ansöka om autogiro på nytt. Du bör också makulera det gamla autogirot.

Om Du har några frågor kan Du kontakta oss genom att sicka epost till kontakt@rissnafiber.se.

Med Vänlig hälsning,

Styrelsen för

Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening Ansökan autogiroMed anledning av att vi byter partner för fakturering behöver du ansöka om autogiro på nytt.

Ansökan om Autogiro.

Du kan ansöka om att betala dina räkningar till Rissnabygdens Fibernät Ek Förening på endera av följande två sätt.

1. Ansök i din internetbank. Ange företagsnamnet Rissnabygdens Fibernät Ek Förening och ange ditt kundnummer som betalarnummer. Kundnumret hittar Du på en tidigare faktura.

2. Ansök direkt till bankgirot via länken nedan. Ange ditt kundnummer som betalarnummer.
Ansökan bankgiro

StyrelsenFelaktiga fakturor

Dessvärre har Svea Ekonomi skickat ut ett antal felaktiga fakturor den här månaden. De flesta som har kvartalsbetalning har fått en felaktig faktura på totalt 349 kr från Svea Ekonomi. Fakturan avser perioden 1-30 november. Har Du fått en sådan faktura skall Du inte betala den. Svea Ekonomi kommer att skicka ut kreditfakturor till de som är drabbade. Nästa kvartalsfaktura kommer istället som vanligt i början av februari och omfattar perioden 1 november 2019 till 31 januari 2020.

Ni som har månadsbetalning skall som vanligt betala den faktura Ni fått.

Om det är något Du undrar över så kan Du skicka en epost till kontakt@rissnafiber.se alt. ringa 070 – 300 62 48.

Svea Ekonomi ber om ursäkt för det inträffade.

Styrelsen