Dags för årsstämma 2023

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är torsdag 20 april 2023. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i slutet av mars. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. senast den 23:e mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Byten mellan öppen fiber och Telias kollektivavtal

Byte kan beställas vid 4 tillfällen per år:  v 12 eller v 25 eller v 38 eller v 51
Ansökan om byte görs i god tid innan angivna veckor med en av nedanstående blanketter,. Det kan ta några veckor innan bytet är klart och byte medför en kostnad för föreningen.

Om du önskar byta från öppen fiber till kollektivavtal med tjänsterna internet, TV och telefoni använd denna blankett Byte från öppen fiber till kollektivavtal.

Om du önskar byta från kollektivavtal till öppen fiber utan några tjänster använd denna blankett Byte från kollektivavtal till öppen fiber

Årsstämman 2022

23 mars hölls årets stämma, som vanligt på Zenit, Rissna.

På stämman konstaterade vi att inga oförutsedda händelser har inträffat under året och att föreningens ekonomin är fortsatt stabil. Erik Magnusson avhandlade stämmans punkter i raskt takt emedan deltagarna njöt av gott fika. Det blev det omval till styrelsen på alla punkter. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

I höstas fyllde vårt fibernätet 7 år och har tjänat medlemmarna bra utan några missöden att av allvarlig karaktär. Nuvarande kollektivavtal med Telia rullar på ytterligare 4 år och ger de medlemmar som valt detta stabila tjänster till ett mycket fördelaktigt pris

Med hopp om en snar och fin vår!
Styrelsen

Dags för årsstämma 2022

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 23 mars 2022. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av mars. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. senast den 24:e februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Årets kooperativ

Bräcke fiber med sina fiberföreningar, där Rissnafiber ingår, har fått Companions utmärkelse som årets kooperativ i Jämtlands län. I och med detta deltar vi i tävling om årets kooperativ i Sverige.
Bräcke fiber är en av fyra som gått till ”final”. Vinnare kommer att utses genom allmän omröstning på nätet. De som vinner kommer att delta i tävling om årets kooperativ i världen.

Nu satsar vi på att vinna i Sverige

Om vi mobiliserar alla kontakter bland  fiberföreningarnas medlemmar  mm, har vi goda möjligheter att bli årets kooperativ i Sverige. Det går att rösta fram till 7 nov

Här är länk för att rösta:  Rösta här!

Sprid gärna detta meddelande med den bifogade länken där det går att rösta.

Nu kör vi!

Hälsningar
Erik Magnusson
Bräcke Fiber

Dags för årsstämma 2021

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är måndag 28 juni 2021. P.g.a. den rådande pandemin fick fjolårets årsstämma ställas in. Det betyder att årets stämma omfattar verksamhetsåren 2019 och 2020.  Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av juni. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 31 maj. Använd gärna styrelsens mailadress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Tvillingabbonemang

Om det skulle dyka upp faktura för tvillingabbonemang på en andra TV så kan det vara ett felutskick ifrån Telia. Två TV-apparater ska kunna var inkopplade som det var i föregående avtal. Kontakta Telia om ni får sådan faktura.

Mitt Telia kan ni se vilka abbonemang ni har. Där finns också koder för TV-boxarna.

Styrelsen

.

God Jul och Gott Nytt År 2021

Styrelsen för Rissna Fiber önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år 2021. Det gånga året har varit väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid p.g.a. Corona-pandemin. Vi ställde in årsstämman men hoppas kunna genomföra den någon gång under maj eller juni 2021. Det blir då en stämma för båda verksamhetsåren 2019 och 2020. Vi återkommer med mer information under våren.

Årsstämman 2020 skjuts fram till 2021.

På grund av Corona-krisen har Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening beslutat att inte kalla till någon årsstämma detta år. Istället genomförs både 2020 års och 2021 års årsstämmor vi samma tillfälle någon gång under perioden mars till juni 2021. Vi återkommer med kallelse i god tid innan stämmorna.

Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk förening

Fakturor

Som tidigare meddelats har vi bytt partner för vår fakturering till medlemmarna. Vår nya partner är, sedan februari, bokföringsfirman Stabilisator i Östersund i samarbete med mjukvaruföretaget Fortnox.

Du kan få din faktura på följande tre sätt:

  1. Vill Du ha fakturan som eFaktura så går du in i din internetbank och begär att få eFaktura från Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening.
  2. Du kan också få din faktura som Epost. Skicka ett meddelande till kontakt@rissnafiber.se och meddela oss om Du vill ha detta alternativ.
  3. Du kan naturligtvis också fortsätta att få fakturan med vanliga posten om Du önskar det.

Du kan också betala med autogiro om Du så önskar. Anmälan om autogiro kan Du antingen göra i Din internetbank eller via blanketten under fliken Övriga medlemsfrågor på hemsidan, rissnafiber.se.

Om du har frågor kan Du antingen kontakta styrelsen på kontakt@rissnafiber.se eller ringa Lisa på Stabilisator som sköter faktureringen åt oss. Hennes telefonnummer hittar du på fakturan.

Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening