Sommartider

Nu grönskar det i våra bygder och fibern har rotat sig både i våra sinnen och i naturen!

Tack för uppslutningen på årsstämman den 16/3. Stämman hölls som vanligt i god stämning i Zeniths fina lokaler.  Styrelse och övriga funktionärer omvaldes på alla poster, se styrelsen

Vi tackar Erik Magnusson som återigen höll i ordförandepipan.

Med hopp om en fin sommar!
Styrelsen

Ägarbyte

Vi har tagit fram rutiner och blanketter som ska användas när fastighet byter ägare. Mer information finns under ”Övriga medlemsfrågor”

Hälsningar Styrelsen

Dags för årsstämma 2017

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är torsdag 16 mars. Kallelse och dagordning kommer at skickas ut till alla medlemmar i andra halvan av februari. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 16 februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.
Styrelsen

Ny rutin för fakturering av årsavgiften 2017 för Rissna Fiberförening

Vi har inför år 2017 infört en ny stående rutin för betalning av den årliga avgiften på 200 kr per kalenderår. Avgiften kommer fortsättningsvis att faktureras från Svea ekonomi.

  • Medlemmar som har öppen fiber får en särskild faktura på avgiften
  • Medlemmar som har avtal med Telia och kvartalsfakturering får också en separat faktura på avgiften.
  • Medlemmar med månadsfakturering får avgiften på samma avi som månadsfakturan vid årets början.

Den gamla rutinen att ni själva ska betala in avgiften till föreningens BG upphör därmed.
Om ni redan har betalat in avgiften för 2017 till föreningens Bankgiro så är det bra om ni skickar in ett mail till oss om detta till kontakt@rissnafiber.se

Ny styrelse

Vid årsstämman den 15 juni valdes en till stora delar ny styrelse för vår förening. Ny ordförande är Bertil Norberg, Björsjö. Roland Falkdalen, Lagmanslandet, kvarstår som kassör och Marjut Svanström, Östbyn är ny sekreterare. Övriga styrelseledamöter är Gunnar Flood, Sundet, Ruth Danielsson, Eriksberg, och Håkan Zetterström, Näverede. Suppleanter är Jon Jonsson, Lybäck, och Anna Skoglund, Boggsjö. Vill Du komma i kontakt med styrelsen så använd gärna vår e-postadress som är: kontakt@rissnafiber.se

Årsstämma 15 Juni, kl 19:00 Zenit, Rissna

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma den 15 Juni, kl 19:00 på Zenit i Rissna.
Kallelse har gått ut via brev till alla medlemmar och årsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos Annika Svensson i Ismundsundet en vecka innan stämman.
Välkomna!

Kompletterande information beträffande föranmälda frågor som ska tas upp på stämman under punkt 16 i dagordningen.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

       1. Fråga anmäld av Rolf Berg, Torvalla

       Begäran att föreningen står för leverans av 2 st lass grus för reparation av sättningar efter fiberförläggning i vägkroppen på sträckan mellan Torvalla 124 och Torvalla 135.
Styrelsens kommentar: Förslag att styrelsen tar hand om frågan och organiserar insatsen i samråd med Rolf Berg.

       2. Frågor anmälda av Anders Olausson, Dalbo Nyänget

       1) Vem tar hand om krav och uppföljning ang ersättning från Telia till de abonnenter med kollektivt avtal inom Näverede nod som drabbades av störningar i TV-tjänsten under
       november 2015?
       2) Förslag att inbetalningskort skickas ut för årsavgiften.
       3) Vill de medlemmar som betalar abonnemangsavgiften via autogiro ha avisering?

       3. Styrelsens förslag enligt i kallelsen bilagd information, att stämman röstar för:

1) Att av disponibla medel reservera medel för återbetalning till medlemmarna samt att styrelsen har uppdrag att föreslå detta belopp.
2) En stadgeändring som medger en minskning och påföljande delåterbetalning av den ursprungligt inbetalda utökade medlemsinsatsen.

/ Styrelsen

Åtgärdat! Fel i switch

Felet i överordnad switch som drabbat stora delar av Bräcke kommun är nu åtgärdat.

________________

Pga fel ett fel i överliggande nod (station) är stora delar av vårt nät utan internet för närvarande. Felsökning pågår och en preliminär tid när det kan vara åtgärdat är satt till kl. 12.00 idag.

Uppdaterad; ny preliminär tid när felet är åtgärdat är 19.00.

Felorsak; kortfel i överordnad nod (station).

Uppdatering: kort ska bytas kl. 20.00.

Störningar på tv-tjänsten

Uppdatering;
Äntligen har vi fått lite fart på supporten för felet. Nu är ett flertal adresser registrerade hos kundtjänst på Telia. Hoppas nu att tekniker påbörjar felsökning och kan lösa problemet.


Flera medlemmar som är kopplade mot Näverede station (nod) har meddelat att de har störningar på tv-bilden. Felet är från föreningens sida anmält till Telia. Vi uppmanar ändå alla med felet att anmäla detta till Telias kundtjänst 90 200. Det ätt Telia som ska ta emot felen och registrera dem.

Tydligen hänvisar flera av Telias kundtjänstpersonal tillbaka till föreningen men vi som förening varken ska, kan eller får laga felen. Stå på er mot kundtjänst så de verkligen tar emot er felanmälan.