Inställd Årsstämma

På grund av den snabba spridningen av Corona-viruset som påverkar alla delar av vårt samhälle har styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening beslutat att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 25 mars till ett senare tillfälle. Vi återkommer med ny kallelse när ett nytt datum för stämman har fastställts.

Med vänlig hälsning,

Bertil Norberg

Ordförande Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening

Dags för årsstämma 2020.

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 25 mars 2020. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar under mars månad. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 26 februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen

Nyhetsbrev 200123NYHETSBREV FRÅN RISSNA FIBER!

Styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening vill önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året. Med det här nyhetsbrevet vill vi informera om två förändringar som kommer att äga rum de närmaste månaderna.

1. Vårt kollektivavtal med Telia för bredband, TV och telefoni.

Som vi informerat om tidigare så har vi under det senaste året, tillsammans med övriga fiberföreningar i Bräcke kommun, förhandlat fram ett nytt avtal med Telia för våra fibertjänster, bredband, TV och telefoni.

Det nya avtalet är nu klart och innebär att vi får oförändrad kostnad de närmaste 6 åren. Dessutom höjs bredbandshastigheten från 100 Mbit/s till 250 Mbit/s. All utrustning (routrar och TV-boxar) kommer också att bytas ut till ny modernare utrustning. Mer information om hur utbytet kommer att gå till kommer senare.

2. Ny partner för vår fakturering.

Svea Ekonomi som skött vår fakturering sade upp avtalet med oss i höstas. Vi har nu funnit en ny lösning och det blir vår bokföringsbyrå, Stabilisator AB i Östersund, som i samarbete med mjukvaruföretaget Fortnox kommer att sköta vår fakturering. Ändringen äger rum 2020-02-01.

Fakturan kommer att se något annorlunda ut och Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening står som avsändare. Det blir också några nyheter när det gäller distribution och betalning av fakturor.

Fakturorna kan skickas ut antingen med vanliga posten eller som epost. Om Du vill ha fakturan som epost skall du begära det genom att skicka din epost-adress till kontakt@rissnafiber.se. Tyvärr kan den nya lösningen inte hantera eFakturor. Vi hoppas att detta ska bli möjligt senare under året.

Du som så önskar kan betala fakturan med autogiro. Följ instruktionerna nedan. Du som haft autogiro tidigare och vill fortsätta med det måste ansöka om autogiro på nytt. Du bör också makulera det gamla autogirot.

Om Du har några frågor kan Du kontakta oss genom att sicka epost till kontakt@rissnafiber.se.

Med Vänlig hälsning,

Styrelsen för

Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening Ansökan autogiroMed anledning av att vi byter partner för fakturering behöver du ansöka om autogiro på nytt.

Ansökan om Autogiro.

Du kan ansöka om att betala dina räkningar till Rissnabygdens Fibernät Ek Förening på endera av följande två sätt.

1. Ansök i din internetbank. Ange företagsnamnet Rissnabygdens Fibernät Ek Förening och ange ditt kundnummer som betalarnummer. Kundnumret hittar Du på en tidigare faktura.

2. Ansök direkt till bankgirot via länken nedan. Ange ditt kundnummer som betalarnummer.
Ansökan bankgiro

StyrelsenFelaktiga fakturor

Dessvärre har Svea Ekonomi skickat ut ett antal felaktiga fakturor den här månaden. De flesta som har kvartalsbetalning har fått en felaktig faktura på totalt 349 kr från Svea Ekonomi. Fakturan avser perioden 1-30 november. Har Du fått en sådan faktura skall Du inte betala den. Svea Ekonomi kommer att skicka ut kreditfakturor till de som är drabbade. Nästa kvartalsfaktura kommer istället som vanligt i början av februari och omfattar perioden 1 november 2019 till 31 januari 2020.

Ni som har månadsbetalning skall som vanligt betala den faktura Ni fått.

Om det är något Du undrar över så kan Du skicka en epost till kontakt@rissnafiber.se alt. ringa 070 – 300 62 48.

Svea Ekonomi ber om ursäkt för det inträffade.

Styrelsen

 

Årsstämman

3 april hölls årets stämma och nu är det redan midsommar!!

På stämman konstaterade vi att inga oförutsedda händelser har inträffat under året och att föreningens ekonomin är fortsatt stabil. Erik Magnusson avhandlade stämmans punkter i raskt takt emedan deltagarna njöt av gott fika. Även i år blev det omval till styrelsen på alla punkter. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Via Bräcke fiber förhandlas om nytt kollektiv med Telia. Som det ser ut nu blir det inga större justeringar på vår förmånliga prisbild. Dock kommer vi att få ny förbättrad utrustning (router och TV-box).

Glad midsommar!
Styrelsen

Adressändring

Glöm inte att meddela styrelsen när ni byter postadress. Det är viktigt att vi kan nå er med olika postutskick. (Även e-postadressen kan ni meddela oss om den byts, vi kan inte nå alla med e-post men använder den i de fall det är möjligt)

Meddela ändring till kontakt@rissnafiber.se eller ta kontakt med 
någon i styrelsen

Styrelsen

Dags för årsstämma 2019

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 3 april 2019. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar under mars månad. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 6 mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.
Styrelsen