Sommartider

Nu grönskar det i våra bygder och fibern har rotat sig både i våra sinnen och i naturen!

Tack för uppslutningen på årsstämman den 16/3. Stämman hölls som vanligt i god stämning i Zeniths fina lokaler.  Styrelse och övriga funktionärer omvaldes på alla poster, se styrelsen

Vi tackar Erik Magnusson som återigen höll i ordförandepipan.

Med hopp om en fin sommar!
Styrelsen

Ägarbyte

Vi har tagit fram rutiner och blanketter som ska användas när fastighet byter ägare. Mer information finns under ”Övriga medlemsfrågor”

Hälsningar Styrelsen

Ny rutin för fakturering av årsavgiften 2017 för Rissna Fiberförening

Vi har inför år 2017 infört en ny stående rutin för betalning av den årliga avgiften på 200 kr per kalenderår. Avgiften kommer fortsättningsvis att faktureras från Svea ekonomi.

  • Medlemmar som har öppen fiber får en särskild faktura på avgiften
  • Medlemmar som har avtal med Telia och kvartalsfakturering får också en separat faktura på avgiften.
  • Medlemmar med månadsfakturering får avgiften på samma avi som månadsfakturan vid årets början.

Den gamla rutinen att ni själva ska betala in avgiften till föreningens BG upphör därmed.
Om ni redan har betalat in avgiften för 2017 till föreningens Bankgiro så är det bra om ni skickar in ett mail till oss om detta till kontakt@rissnafiber.se