Dags för årsstämma 2023

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är torsdag 20 april 2023. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i slutet av mars. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. senast den 23:e mars. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen