Dags för årsstämma 2021

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är måndag 28 juni 2021. P.g.a. den rådande pandemin fick fjolårets årsstämma ställas in. Det betyder att årets stämma omfattar verksamhetsåren 2019 och 2020.  Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av juni. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 31 maj. Använd gärna styrelsens mailadress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen