Dags för årsstämma 2024.

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är måndag 6 maj 2024. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av april. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. senast den 8:e april. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen