Är våren här?

Ett gott tecken är att föreningens årsstämma hölls på Zenith den 16 april.

Även i år var stämningen god och fikat gott. Erik Magnusson höll i den nya ordförandeklubban och fastställde stämmopunkterna med bravur. Inga oförutsedda händelser har inträffat under året och föreningens ekonomin är stabil. Även i år blev det omval på alla punkter frånsett att Roland Falkdalen avslutar sitt engagemang och vi tackar honom för ett mycket gott arbete med föreningens ekonomi. Styrelsen blir nu 1 person mindre men då rutiner och arbetssätt satt sig bör det gå bra. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Vårt kollektivavtal med Telia går ut nästa år (Vi har snart haft fiber i 5 år!!). Avtalet förlängs automatiskt med 1 år om vi inte tar initiativ. Styrelsen undersöker alternativ. Bräcke fiber ser också över möjlighet att gemensamt upphandla tjänst för alla byföreningar i syfte att få ett bra avtal.

Nu hoppas vi att snön hinner smälta innan det är dags för midsommarblomstren!

Styrelsen