Ägarbyte

Vi har tagit fram rutiner och blanketter som ska användas när fastighet byter ägare. Mer information finns under ”Övriga medlemsfrågor”

Hälsningar Styrelsen

Dags för årsstämma 2017

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är torsdag 16 mars. Kallelse och dagordning kommer at skickas ut till alla medlemmar i andra halvan av februari. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 16 februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.
Styrelsen