Byten mellan öppen fiber och Telias kollektivavtal

Byte kan beställas vid 4 tillfällen per år:  v 12 eller v 25 eller v 38 eller v 51
Ansökan om byte görs i god tid innan angivna veckor med en av nedanstående blanketter,. Det kan ta några veckor innan bytet är klart och byte medför en kostnad för föreningen.

Om du önskar byta från öppen fiber till kollektivavtal med tjänsterna internet, TV och telefoni använd denna blankett Byte från öppen fiber till kollektivavtal.

Om du önskar byta från kollektivavtal till öppen fiber utan några tjänster använd denna blankett Byte från kollektivavtal till öppen fiber