Årsstämman 2022

23 mars hölls årets stämma, som vanligt på Zenit, Rissna.

På stämman konstaterade vi att inga oförutsedda händelser har inträffat under året och att föreningens ekonomin är fortsatt stabil. Erik Magnusson avhandlade stämmans punkter i raskt takt emedan deltagarna njöt av gott fika. Det blev det omval till styrelsen på alla punkter. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

I höstas fyllde vårt fibernätet 7 år och har tjänat medlemmarna bra utan några missöden att av allvarlig karaktär. Nuvarande kollektivavtal med Telia rullar på ytterligare 4 år och ger de medlemmar som valt detta stabila tjänster till ett mycket fördelaktigt pris

Med hopp om en snar och fin vår!
Styrelsen