Inställd Årsstämma

På grund av den snabba spridningen av Corona-viruset som påverkar alla delar av vårt samhälle har styrelsen för Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening beslutat att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 25 mars till ett senare tillfälle. Vi återkommer med ny kallelse när ett nytt datum för stämman har fastställts.

Med vänlig hälsning,

Bertil Norberg

Ordförande Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening