Blanketter mm

Autogiroanmälan

Via denna blankett kan du begära autogiro (om du inte gör det via din internetbank. Autogiroanmälan

Ägarbyte

Att tänka på när en ansluten fastighet byter ägare.

När en ansluten fastighet byter ägare på grund av t.ex. försäljning, arv eller gåva skall den frånträdande ägaren ansöka om utträde ur vår förening. Blankett utträde

Den tillträdande ägaren skall ansöka om medlemskap. På denna ansökan skall också anges om hen önskar ansluta till vårt kollektivavtal med Telia för bredband, TV och telefoni eller om öppen fiber önskas. Blankett ansökan

Om Du har frågor runt detta kan Du kontakta styrelsen via mail till kontakt@rissnafiber.se

Byte från öppen fiber till kollektivavtal

Om du önskar byta från öppen fiber till kollektivavtal för internet, TV och telefoni använd denna blankett Byte från öppen fiber till kollektivavtal.

Nyteckning eller ändringar för abonnemang med kollektivavtal 

Vi nyteckning används blanketten Blankett ansökan.

Varje önskemål om uppsägning av kollektivavtal prövas med avseende på giltig orsak för uppsägningen (T.ex ägarbyte, avflyttning, dödsfall, förändring pga sjukdom).
Meddela styrelsen via mail kontakt@rissnafiber.se så administreras ärendet därifrån. Viktigt att styrelsen får handlägga detta eftersom underrättelse ska göras till flera av föreningens avtalspartners