Dags för årsstämma 2022

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är onsdag 23 mars 2022. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av mars. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. senast den 24:e februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.

Styrelsen