Dags för årsstämma 2017

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är torsdag 16 mars. Kallelse och dagordning kommer at skickas ut till alla medlemmar i andra halvan av februari. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 16 februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.
Styrelsen

Årsstämma 15 Juni, kl 19:00 Zenit, Rissna

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma den 15 Juni, kl 19:00 på Zenit i Rissna.
Kallelse har gått ut via brev till alla medlemmar och årsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos Annika Svensson i Ismundsundet en vecka innan stämman.
Välkomna!

Kompletterande information beträffande föranmälda frågor som ska tas upp på stämman under punkt 16 i dagordningen.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

       1. Fråga anmäld av Rolf Berg, Torvalla

       Begäran att föreningen står för leverans av 2 st lass grus för reparation av sättningar efter fiberförläggning i vägkroppen på sträckan mellan Torvalla 124 och Torvalla 135.
Styrelsens kommentar: Förslag att styrelsen tar hand om frågan och organiserar insatsen i samråd med Rolf Berg.

       2. Frågor anmälda av Anders Olausson, Dalbo Nyänget

       1) Vem tar hand om krav och uppföljning ang ersättning från Telia till de abonnenter med kollektivt avtal inom Näverede nod som drabbades av störningar i TV-tjänsten under
       november 2015?
       2) Förslag att inbetalningskort skickas ut för årsavgiften.
       3) Vill de medlemmar som betalar abonnemangsavgiften via autogiro ha avisering?

       3. Styrelsens förslag enligt i kallelsen bilagd information, att stämman röstar för:

1) Att av disponibla medel reservera medel för återbetalning till medlemmarna samt att styrelsen har uppdrag att föreslå detta belopp.
2) En stadgeändring som medger en minskning och påföljande delåterbetalning av den ursprungligt inbetalda utökade medlemsinsatsen.

/ Styrelsen

Årsstämman 2015

Årsstämman 2015;
Årsberättelse och valberedningens förslag finns att beställa i förväg via epost för föreningens medlemmar. Skicka en begäran att du vill ha dem till epostadressen: rissnafiber@gmail.com

Om du vill läsa dem i pappersformat finns de att beskåda på Svenssons Trä, Ismundsundet.

Årsmöteshandlingar finns på plats under årsmötet den 30/5. Årsmötet startar kl. 17.00.
Klockan 18.00 börjar invigningen för de som anmält sig till den tillställningen.

Årsmöte och invigningsfest 30/5

Medlemmar – reservera lördagen den 30/5!
Denna eftermiddag och kväll kommer att innehålla dels årsmöte men även en avslutningsfest som projektet för fiberbygget kommer att bjuda på! Denna avslutningsfest blir samtidigt en invigningsfest där vi formellt inviger fibernätet!
Välkomna till en fiberrik kväll!