Om du behöver ändra ditt avtal med Telia

Meddela föreningen om du vill avsluta ditt avtal om internet, telefoni och TV frånTelia.
Ring ej Telia själv då det är föreningen som är avtalspart för gruppavtalet med Telia.

Styrelsen