Kompletterande information angående bidragsmedel

Några fler detaljer om hur resultatet av den pågående beslutsprocessen om föreningens bidragsmedel kan påverka oss medlemmar:

Föreningens överklagande gäller Länsstyrelsens beslut att utfärda avdrag med 5% av den totala bidragssumman. Orsaken till Länsstyrelsens beslut är att s.k. villkorsfel ska ha förekommit i någon del av föreningens upphandlingsförfarande. Styrelsen och den tidigare projektgruppen delar inte Länsstyrelsen uppfattning. Om överklagan avslås kommer detta ändå inte att innebära någon ytterligare insats av anslutningsavgift för medlemmarna.

Den information som gavs vid årsmötet/invigningen om att styrelsen i slutändan ser möjlighet att återbetala del av medlemmarnas tidigare inbetalda anslutningsavgifter gäller fortfarande. Dock är det för tidigt att specificera något belopp innan alla myndighetsbeslut är klara och innan styrelsen och revisorerna gjort en bedömning om reservation för skatter, reserverat kapital för fortsatt verksamhet osv.

Handläggning slututbetalning av bidrag

Vi har ännu inte fått klart med slututbetalning ännu och eftersom vi överklagat tidigare beslut om neddragning på bidragssumma så ligger nu ärendet hos Jordbruksverket. Denna hantering av överklagan kan ta upp till drygt ett år innan det blir klart. Det påverkar naturligtvis den slutliga kostnaden av projektresultatet.

Fakturaproblem

Så här i inledningen av den fakturering som Svea Ekonomi ska hjälpa oss med så har det krånglat lite och blivit ett antal felaktiga fakturor till våra medlemmar. Det är uppstartproblem som naturligtvis kommer att rättas till och justeras på kommande fakturor. Föreningen ber om överseende med de inkörningsproblem som uppstått / kan uppstå.

Idag lämnade vi in slutrapporten till Länsstyrelsen

Idag den 31/3 lämnade vi in vår slutrapport samt den begäran om utbetalning av de resterande bidragspengarna vi har rätt att söka. Behandlingstiden för Länsstyrelsens är upp till 4 månader! 
Det känns riktigt skönt i alla fall att ha kommit så här långt. Nu återstår en hel del arbeten ändå innan allt är klart i projektet. Det kommer att komma en hel del följdfrågor och begäran om ytterligare information. Så har det varit de tidigare gånger och det är säkert ännu mer nu när det är frågan om slutrapportering.

Så här såg det ut när pärmen och dess inlagor stämplades på Länsstyrelsen idag.

IMG_1847 IMG_1840