Påminnelse e-faktura

Du som har möjlighet kan begära att få e-faktura istället för post, vi slipper då också portoavgifter.

Gå in på er internetbank och registrera er för eFaktura från
RISSNAFIBER/SVEA EKONOMI AB.
Ev behöver kundnumret anges, det finns överst th på pappersfakturorna.

Styrelsen