eFaktura

Nu är det möjligt begära eFaktura istället för att få pappersfakturor. Gå in på er internetbank och registrera er för eFaktura från
RISSNAFIBER/SVEA EKONOMI AB.
Ev behöver kundnumret anges, det finns överst th på pappersfakturorna.

Styrelsen