Dags för årsstämma 2017

Datum för årets årsstämma i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening är torsdag 16 mars. Kallelse och dagordning kommer at skickas ut till alla medlemmar i andra halvan av februari. Eventuella övriga frågor till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman dvs. den 16 februari. Använd gärna styrelsens mail-adress som är kontakt@rissnafiber.se.
Styrelsen