Ny styrelse

Vid årsstämman den 15 juni valdes en till stora delar ny styrelse för vår förening. Ny ordförande är Bertil Norberg, Björsjö. Roland Falkdalen, Lagmanslandet, kvarstår som kassör och Marjut Svanström, Östbyn är ny sekreterare. Övriga styrelseledamöter är Gunnar Flood, Sundet, Ruth Danielsson, Eriksberg, och Håkan Zetterström, Näverede. Suppleanter är Jon Jonsson, Lybäck, och Anna Skoglund, Boggsjö. Vill Du komma i kontakt med styrelsen så använd gärna vår e-postadress som är: kontakt@rissnafiber.se