Årsstämma 15 Juni, kl 19:00 Zenit, Rissna

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma den 15 Juni, kl 19:00 på Zenit i Rissna.
Kallelse har gått ut via brev till alla medlemmar och årsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos Annika Svensson i Ismundsundet en vecka innan stämman.
Välkomna!

Kompletterande information beträffande föranmälda frågor som ska tas upp på stämman under punkt 16 i dagordningen.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

       1. Fråga anmäld av Rolf Berg, Torvalla

       Begäran att föreningen står för leverans av 2 st lass grus för reparation av sättningar efter fiberförläggning i vägkroppen på sträckan mellan Torvalla 124 och Torvalla 135.
Styrelsens kommentar: Förslag att styrelsen tar hand om frågan och organiserar insatsen i samråd med Rolf Berg.

       2. Frågor anmälda av Anders Olausson, Dalbo Nyänget

       1) Vem tar hand om krav och uppföljning ang ersättning från Telia till de abonnenter med kollektivt avtal inom Näverede nod som drabbades av störningar i TV-tjänsten under
       november 2015?
       2) Förslag att inbetalningskort skickas ut för årsavgiften.
       3) Vill de medlemmar som betalar abonnemangsavgiften via autogiro ha avisering?

       3. Styrelsens förslag enligt i kallelsen bilagd information, att stämman röstar för:

1) Att av disponibla medel reservera medel för återbetalning till medlemmarna samt att styrelsen har uppdrag att föreslå detta belopp.
2) En stadgeändring som medger en minskning och påföljande delåterbetalning av den ursprungligt inbetalda utökade medlemsinsatsen.

/ Styrelsen