Åtgärdat! Fel i switch

Felet i överordnad switch som drabbat stora delar av Bräcke kommun är nu åtgärdat.

________________

Pga fel ett fel i överliggande nod (station) är stora delar av vårt nät utan internet för närvarande. Felsökning pågår och en preliminär tid när det kan vara åtgärdat är satt till kl. 12.00 idag.

Uppdaterad; ny preliminär tid när felet är åtgärdat är 19.00.

Felorsak; kortfel i överordnad nod (station).

Uppdatering: kort ska bytas kl. 20.00.