Kompletterande information angående bidragsmedel

Några fler detaljer om hur resultatet av den pågående beslutsprocessen om föreningens bidragsmedel kan påverka oss medlemmar:

Föreningens överklagande gäller Länsstyrelsens beslut att utfärda avdrag med 5% av den totala bidragssumman. Orsaken till Länsstyrelsens beslut är att s.k. villkorsfel ska ha förekommit i någon del av föreningens upphandlingsförfarande. Styrelsen och den tidigare projektgruppen delar inte Länsstyrelsen uppfattning. Om överklagan avslås kommer detta ändå inte att innebära någon ytterligare insats av anslutningsavgift för medlemmarna.

Den information som gavs vid årsmötet/invigningen om att styrelsen i slutändan ser möjlighet att återbetala del av medlemmarnas tidigare inbetalda anslutningsavgifter gäller fortfarande. Dock är det för tidigt att specificera något belopp innan alla myndighetsbeslut är klara och innan styrelsen och revisorerna gjort en bedömning om reservation för skatter, reserverat kapital för fortsatt verksamhet osv.