Handläggning slututbetalning av bidrag

Vi har ännu inte fått klart med slututbetalning ännu och eftersom vi överklagat tidigare beslut om neddragning på bidragssumma så ligger nu ärendet hos Jordbruksverket. Denna hantering av överklagan kan ta upp till drygt ett år innan det blir klart. Det påverkar naturligtvis den slutliga kostnaden av projektresultatet.