Störningar på tv-tjänsten

Uppdatering;
Äntligen har vi fått lite fart på supporten för felet. Nu är ett flertal adresser registrerade hos kundtjänst på Telia. Hoppas nu att tekniker påbörjar felsökning och kan lösa problemet.


Flera medlemmar som är kopplade mot Näverede station (nod) har meddelat att de har störningar på tv-bilden. Felet är från föreningens sida anmält till Telia. Vi uppmanar ändå alla med felet att anmäla detta till Telias kundtjänst 90 200. Det ätt Telia som ska ta emot felen och registrera dem.

Tydligen hänvisar flera av Telias kundtjänstpersonal tillbaka till föreningen men vi som förening varken ska, kan eller får laga felen. Stå på er mot kundtjänst så de verkligen tar emot er felanmälan.

Kompletterande information angående bidragsmedel

Några fler detaljer om hur resultatet av den pågående beslutsprocessen om föreningens bidragsmedel kan påverka oss medlemmar:

Föreningens överklagande gäller Länsstyrelsens beslut att utfärda avdrag med 5% av den totala bidragssumman. Orsaken till Länsstyrelsens beslut är att s.k. villkorsfel ska ha förekommit i någon del av föreningens upphandlingsförfarande. Styrelsen och den tidigare projektgruppen delar inte Länsstyrelsen uppfattning. Om överklagan avslås kommer detta ändå inte att innebära någon ytterligare insats av anslutningsavgift för medlemmarna.

Den information som gavs vid årsmötet/invigningen om att styrelsen i slutändan ser möjlighet att återbetala del av medlemmarnas tidigare inbetalda anslutningsavgifter gäller fortfarande. Dock är det för tidigt att specificera något belopp innan alla myndighetsbeslut är klara och innan styrelsen och revisorerna gjort en bedömning om reservation för skatter, reserverat kapital för fortsatt verksamhet osv.

Handläggning slututbetalning av bidrag

Vi har ännu inte fått klart med slututbetalning ännu och eftersom vi överklagat tidigare beslut om neddragning på bidragssumma så ligger nu ärendet hos Jordbruksverket. Denna hantering av överklagan kan ta upp till drygt ett år innan det blir klart. Det påverkar naturligtvis den slutliga kostnaden av projektresultatet.