Slutbesiktning klar

Igår gjordes slutbesiktning av nätet och projektet av Länsstyrelsen. Allt gick bra och nödvändig dokumentation och avtal fanns på plats. Eventuella följdfrågor kan komma från Jordbruksverket men den sista utbetalningen är beställd och vi är då klara med redovisningen av hela projektet mot Länsstyrelse och Jordbruksverk.

Nu återstår de sista delarna av avtalet med Skanova innan allt är klart.