Info angående denna nya hemsida

Det behövs i dagsläget ingen inloggning till denna sida. Flera av er har efterfrågat nytt lösenord men det finns i dagsläget ingen sådan funktion.